Lek. med. Maciej Osiński

Lek. med. Maciej Osiński

GDANSK

Zajmuje się małoinwazyjnym leczeniem przewlekłej niewydolności żylnej od 2014 roku.
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku w 2006 roku. Odbywał staż specjalizacyjny z chorób wewnętrznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku na oddziale chorób wewnętrznych I.
W 2013 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych. Jego domeną w dziedzinie chorób naczyń i flebologii jest diagnostyka ultrasonograficzna przy wykorzystaniu techniki dopplerowskiej. Zajmuje się również kwalifikacją do zabiegów operacyjnych oraz małoinwazyjnym leczeniem przewlekłej niewydolności żylnej. Ponadto stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Towarzystwa Internistów Polskich. Ukończył specjalizację z dziedziny reumatologii uwieńczoną złożonym pozytywnie egzaminem.