Dr n. med. Mariusz Masłowski

Dr n. med. Mariusz Masłowski

GDANSK

Od 1992 roku pracownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Pirogowa w Łodzi, obecnie Ordynator tego Oddziału. W 1999 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej i stopień doktora nauk medycznych. Od początku swojej kariery zawodowej bardzo aktywnie uczestniczył w leczeniu chorych z chorobami naczyń obwodowych. W roku 2008 uzyskał tytuł specjalisty chirurgii naczyniowej. Stale monitoruje postępy w leczeniu chorób naczyń, w tym postępy w leczeniu chorób żył. Z oferowanych przez współczesną medycynę nowoczesnych metod leczenia żył wybrał metodę EVRF, jako najmniej traumatyczną dla chorego. W operacjach żylaków zwraca szczególną uwagę na jak najmniejszą ilość nawrotów i powikłań, dlatego właśnie wykonuje zabiegi EVRF, w znieczuleniu wyłącznie miejscowym. W niektórych przypadkach należy uzupełnić go krosektomią czyli przecięciem i podwiązaniem żyły powierzchownej w jej ujściu do układu głębokiego żył kończyn dolnych – właśnie w celu zapobieganiu nawrotom. Wykonuje również operacje przepuklin wyłącznie w znieczuleniu miejscowym.