Alicja Nikitin

Alicja Nikitin

GDANSK

W życiu Poradni uczestniczy od 2019 roku. Dba o to, aby Pacjenci byli obsłużeni na jak najwyższym poziomie i czuli się zaopiekowani – podczas pierwszych rozmów, jak i w trakcie leczenia. Zajmuje się ogólnym rozwojem placówki, w tym między innymi kreatywnym prowadzeniem social media. Obecnie jest w czasie studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie, aby móc jeszcze lepiej wspierać działania Poradni.