Anna Kozubel

Anna Kozubel

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na kierubku Odnowa biologiczna z kosmetologią. W Poradnia Flebologicznej asystuje przy zabiegach skleroterapii oraz zajmuje się kompresjoterapią.

Przebyte szkolenia w Poradni Flebologicznej:

1. Skleroterapia, również pod kontrolą usg – asysta

2. Kompresjoterapia

positions: Kosmetolog