Sylwia Kusier

Sylwia Kusier

Sylwia Kusier – magister pielęgniarstwa, absolwentka studiów magisterskich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo. Obecnie pracuje jako  pielęgniarka (od 2010r.) w Uniwesyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Klinika Alergologii i  Pulmonologii. Wydział Alergologii.

W Poradni Flebologicznej asystuje przy zabiegach skleroterapii oraz zajmuje się leczeniem ran i kompresjoterapią.

Przebyte szkolenia w Poradni Flebologicznej:
1.    Skleroterapia, również pod kontrolą usg – asysta.
2.    Leczenie ran – samodzielne zakładanie opatrunków, dopasowanie odpowiednich opatrunków do ran.
3.    Kompresjoterapia.


positions: Pielęgniarka